Administrace webu byla práce, která měla za cíl navrhnout a zrealizovat webovou aplikaci pro správu webových stránek.

Napsána byla v jazycích HTML, CSS, JavaScript a PHP a používá frameworky Nette, Texy a Texyla. Jako zdroj uživatelských dat používá databázi MySql.


Databáze prezidentů je projekt, který podle určitých parametrů vypisuje jednotlivé prezidenty a informace o nich. V databázi jsou prezidenti z Československa, České republiky a Slovenské republiky.

Napsán je v jazycích HTML, CSS, JavaScript a PHP. Jako zdroj uživatelských dat používá databázi MySql a jednotlivé informace o prezidentech (včetně fotografií) jsou převzaty z Wikipedie. Dále používá službu Snap pro rychlé zobrazení mapy míst spjatých s daným prezidentem. Design aplikace je tvořen zdarma dostupnou šablonou Modern World.


Rental Shop byla aplikace pro správu půjček aut v autopůjčovně.

Napsána byla v jazyce Java. Auta a zákazníci jsou uloženi ve vnitřní Derby databázi. Design aplikace je vykreslen pomocí Java Swing frameworku.


Rubrary je informační systém pro knihovnu. Lze zde zobrazovat informace o jednotlivých knihách a autorech ze systému. Také si zde mohou uživatelé tyto knihy rezervovat k půjčení. Administrátoři potom mohou jednotlivé informace upravovat.

Informační systém je napsán v Ruby a jeho frameworku Ruby on Rails. Také jsou použity jazyky HTML, CSS a JavaScript. Design systému je vykreslen pomocí Bootstrap frameworku. Jako zdroj dat se používá PostgreSQL databáze a informace o knihách a autorech jsou načítány ze služby Goodreads.


Survey je aplikace pro správu dotazníků. V desktopovém rozhraní je možné vytvářet a upravovat dotazníky s otázkami a odpovědmi. Webové rozhraní umožňuje odpovídání na otázky z dotazníků a ukládání odpovědí.

Desktopovém rozhraní je napsáno v Javě a vykreslováno pomocí Java Swing frameworku. Webové rozhraní je napsáno v jazycích HTML, CSS a JavaScript. Design webové aplikace je vykreslen pomocí Bootstrap frameworku. Pro zpracování odpovědí na serveru je na výběr implementace přes JSP nebo přes PHP. Jako zdroj dat se používá XML soubory.